loader image

Zníženie cien
elektrickej energie
a zemného plynu

Zníženie cien
elektriny
a zemného plynu

10

Klientom garantujeme zníženie cien elektriny a zemného plynu o 10% oproti ponuke, akú si sami zabezpečia.

10

Klientom garantujeme zníženie cien elektriny a zemného plynu o 10% oproti ponuke, akú si sami zabezpečia.

Ako to robíme

Zabezpečujeme zníženie cien komodity prostredníctvom využitia elektronickej aukcie. Vďaka tomu, že dodávatelia energií dávajú ponuku na agregovaný odber viacerých klientov, dokážeme ponúknuť klientom cenu, akú by individuálne nedostali.

Ako to robíme

Zabezpečujeme zníženie cien komodity prostredníctvom využitia elektronickej aukcie. Vďaka tomu, že dodávatelia energií dávajú ponuku na agregovaný odber viacerých klientov, dokážeme ponúknuť klientom cenu, akú by individuálne nedostali.

Businesswoman building a growing financial chart with wooden pieces, she is adding the last block, development and strategy concept
Businesswoman building a growing financial chart with wooden pieces, she is adding the last block, development and strategy concept
Businesswoman building a growing financial chart with wooden pieces, she is adding the last block, development and strategy concept

Ako to bežne vyzerá v našich aukciách

 

5

Zapojených overených
dodávateľov

70x

Znížená
cenová ponuka

1h 15m

Priemerný čas
predkladania ponúk

18%

Priemerná
dosiahnutá úspora

Výsledky posledných aukcií

Elektrická energia

Objem: 1 589,00 MWh

Počet klientov: 21

Úspora: 11 350,43 EUR

Zemný plyn

Objem: 2 599,68 MWh

Počet klientov: 15

Úspora: 7 607,83 EUR

Elektrická energia

Objem: 1 755,00 MWh

Počet klientov: 15

Úspora: 16 141,10 EUR

Elektrická energia

Objem: 1 589,00 MWh

Počet klientov: 21

Úspora: 11 350,43 EUR

Zemný plyn

Objem: 2 599,68 MWh

Počet klientov: 15

Úspora: 7 607,83 EUR

Elektrická energia

Objem: 1 755,00 MWh

Počet klientov: 15

Úspora: 16 141,10 EUR

Ako vyjednávame

KROK 1:
burza

Sledovanie
burzy

KROK 2:
agregacia

Agregácia
odberov

KROK 3:
vyjednavanie

Vyjednávanie
s dodávateľmi

KROK 4:
Vyhodnotenie

Vyhodnotenie
ponúk

KROK 5:
zmluva

Uzatvorenie
zmlúv

V roku 2019 sme našim klientom usporili na energiách

163 155 Eur

Radi usporíme aj Vám

V roku 2019 sme našim klientom usporili na energiách

163 155 Eur

Radi usporíme aj Vám

+421 911 859 780