loader image

Zníženie cien
elektrickej energie
a zemného plynu

Klientom garantujeme
zníženie cien elektriny
a zemného plynu
o 10% oproti ponuke,
akú si sami zabezpečia.

Ako to robíme

Zabezpečujeme zníženie cien komodity prostredníctvom využitia elektronickej aukcie. Vďaka tomu, že dodávatelia energií dávajú ponuku na agregovaný odber viacerých klientov, dokážeme ponúknuť klientom cenu, akú by individuálne nedostali.

Výsledky posledných aukcií

Elektrická energia

Objem: 1 589,00 MWh
Počet klientov: 21
Úspora: 11 350,43 EUR

Zemný plyn

Objem: 2 599,68 MWh
Počet klientov: 15
Úspora: 7 607,83 EUR

Elektrická energia

Objem: 1 755,00 MWh
Počet klientov: 15
Úspora: 16 141,10 EUR

excel

Proces vyjednávania

KROK 1:
burza-1-130x130

Sledovanie
burzy

KROK 2:
agregacia-130x130

Agregácia
odberov

KROK 3:
vyjednavanie-130x130

Vyjednávanie
s dodávateľmi

KROK 4:
Vyhodnotenie-130x130

Vyhodnotenie
ponúk

KROK 5:
zmluva-130x130

Uzatvorenie
zmlúv

V roku 2020 sme našim klientom
usporili na energiách

225 455 Eur

Radi usporíme aj Vám