loader image

Člen
APES

Sme členom Asociácie energetických služieb, aj vďaka tomu máme za sebou pri každom projekte odborníkov v legislatíve, technológiách, projektovej činnosti a aj procesnej činnosti.

 

APES je záujmovým združením právnických osôb, ktoré vzniklo s cieľom podporovať využívanie Energy Performance Contracting-u v Slovenskej republike v záujme posilnenia racionálneho využívania obmedzených energetických zdrojov.

Etický kódex

Etický kódex pre EPC odráža hodnoty zdieľané európskymi poskytovateľmi EPC a vďaka ktorým predstavuje EPC významný nástroj na dosahovanie energetických úspor. Tieto hodnoty charakterizujú efektívny, profesionálny a transparentný prístup k riadeniu EPC projektov v zmysle nasledovných hodnôt:

Efektívnosť 

 • Úspory energie
 • Ekonomická efektívnosť
 • Udržateľnosť v čase

Profesionalita

 • Odbornosť
 • Vysoko kvalitná služba
 • Zohľadňovanie zdravia a bezpečnosti
 • Dobré meno v sektore a projekte
 • Spoľahlivosť
 • Zodpovednosť
 • Rešpekt
 • Vnímavosť
 • Objektívnosť

Transparentnosť

 • Integrita
 • Otvorenosť
 • Dlhodobé riešenie
 • Transparentnosť všetkých krokov a finančných dojednaní
 • Jasná, regulárna a čestná komunikácia

Členovia asociácie