loader image

Fotovoltaické
elektrárne

Čistá energia

V technologických riešeniach v rámci projektov energetickej efektívnosti dáva Energoaudit stále väčší priestor energiám z obnoviteľných zdrojov. Tam, kde je to technicky a legislatívne možné, navrhujeme do projektov fotovoltaické systémy, ktoré posúvajú energetické hodnotenie budov do vyššej kategórie. Montážou fotovoltaickej elektrárne spoločnostiam pomáhame premeniť náklady súvisiace s dodávkou a distribúciou elektrickej energie na investíciu, a teda nielenže ušetria finančné zdroje a zavedú ekologický zdroj výroby energie, ale tiež vybudujú budúce aktívum.

NAŠA VÝHODA

EPC projekt alebo eurofondy na výstavbu fotovoltaickej elektrárne

V prípade potreby pomôžeme s čerpaním eurofondov na fotovoltaickú elektráreň, prípadne Vám celú inštaláciu elektrárne prefinancujeme a vygenerované mesačné úspory Vám investíciu splatia. Po jej inštalácii je elektráreň vo vlastníctve objednávateľa, ale servis počas splácania zabezpečuje zhotoviteľ.

NAŠA VÝHODA

Akumulátory v kombinácii
s fotovoltaickou elektrárňou

Fotovoltaické elektrárne s akumuláciou energie do batérií dokážu pokryť okrem napájania osvetlenia v garážach a spoločných verejných priestoroch aj funkciu záložného zdroja doposiaľ zabezpečovaného zdrojom nepretržitého napájania (UPS).

Zabezpečíme celý proces

  1. energetický špecialista zhodnotí možnosti
  2. navrhneme individuálne riešenie
  3. pripravíme štúdiu
  4. zabezpečíme kvalitnú inštaláciu
  5. vybavíme pripojenie na lokálnu distribučnú sieť elektriny
  6. urobíme potrebné revízie a skúšky
  7. zabezpečíme servis elektrárne
  8. zabezpečíme záručný a pozáručný servis aj monitoring

Zelená energia je investícia, ktorá sa zúročí vo svete, v ktorom budú žiť naše deti. Bonus naviac je, že sa to dá urobiť tak, aby to nezaťažilo ekonomiku spoločnosti.