loader image

EPC
projekty

Zabezpečíme Vám EPC projekt

Energy Performance Contracting (EPC) je celosvetovo osvedčenou a používanou metódou pre zvyšovanie energetickej efektívnosti s garanciou dosiahnutia plánovaných výsledkov. Na Slovensku sa začal využívať na konci 90. rokov 20. storočia.

 

Na čo sa dá využiť EPC projekt

tepelné hospodárstvo

fotovoltaická elektráreň

LED osvetlenie

iné

Výhody EPC projektu

Minimálne riziká pre zákazníkov: ESCO (poskytovateľ GES) na seba zmluvne preberá technické aj finančné riziká projektu.

Jeden dodávateľ: Jeden dodávateľ realizuje projekt od začiatku do konca: spracuje potrebnú dokumentáciu k projektu, zabezpečí jeho realizáciu, spustenie do prevádzky, je zodpovedný za správnu prevádzku, monitoring a verifikáciu úspor.

Podpora pri hľadaní financovania: Kapitál na financovanie EPC projektu môže pochádzať z vlastných zdrojov klienta, poskytovateľa EPC alebo zo zdrojov tretej strany, napr. úver od banky. Financovanie poskytovateľom EPC predstavuje jednu možnosť, nie je nevyhnutnou súčasťou EPC projektu.

Garantované úspory: ESCO (poskytovateľ GES) garantuje dosiahnutie hodnoty zmluvne stanovených úspor. Ak sa nedosiahne hodnota úspor uvedená v zmluve, poskytovateľ zaplatí zvýšenú spotrebu energie (klient nepotrebuje záložné financie na zaplatenie dodatočných výdavkov za zvýšenú spotrebu).

Poskytovateľ služby a klient majú spoločný záujem: Ekonomicky výhodný objem investícií a úspor energie.

Zlepšenie kvality: Projekty EPC nešetria len energie a náklady, ale zároveň zlepšujú kvalitu pracovného a životného prostredia.