loader image

Technológie
na splátky

Ponúkame Vám možnosť prefinancovania technológií formou splátok. Výška akontácie, doba trvania i forma financovania, ako aj ostatné parametre sa vždy snažíme flexibilne nastaviť so zreteľom na individuálne požiadavky a špecifiká našich klientov.

 

Poznáme možnosti financovania v energetike

Klientovi zabezpečíme technologického partnera na nákup investície, ktorý dokáže sumu na investíciu rozložiť do splátok v ideálnom stave tak, aby suma splátky bola vo výške úspory, ktorá klientovi vznikne zavedením technológie.

Zabezpečíme Vám

analýzu možností financovania

jednanie s technologickými partnermi o možnostiach financovania

vypracovanie ponúk

výpočet návratnosti investície