loader image

Čerpanie
eurofondov

Energetika patrí medzi prioritné témy Európskej únie. Preto sa kontinuálne poskytuje možnosť čerpania finančného nenávratného príspevku v tejto oblasti. Zistíme, aké má Vaša spoločnosť možnosti v čerpaní aktuálnych a pripravovaných výziev a zabezpečíme ich čerpanie.

V prípade, že ste vhodný žiadateľ, prevedieme Vás celým procesom čerpania eurofondov a tiež ich dodatočným monitoringom a hodnotením.

Zabezpečíme Vám

energetický audit

energetické hodnotenie stavby

identifikácia projektu

návrh projektu a spôsobu financovania

spracovanie žiadosti

príprava finančných schém

asistencia pri komunikácii s platobným orgánom

implementácia

príprava žiadostí o platbu

monitoring a hodnotenie