loader image

Referencie

Povedali o nás

 • V spolupráci so spoločnosťou Energo audit, s.r.o.  sa nám podarilo na nové zmluvné obdobie znížiť náklady za energie (elektrinu aj plyn), a preto sa chcem podeliť o dobrú skúsenosť a odporučiť túto spoluprácu aj ostatným členom.

  Spoluprácu s Energo auditom sme uzavreli v júli 2017 a následne sme sa zúčastnili elektronickej aukcie, v ktorej nám vysúťažili nové ceny za dodávku elektrickej energie a zemného plynu. Vďaka aukciám budeme mať cenu elektriny nižšiu o 19,8 % a cenu plynu nižšiu až o 44,34 %.

  Energo audit nám prostredníctvom svojho energetika vyhodnotil náš odber elektriny za posledný rok a zistilo sa, že na našom odbernom mieste preplácame distribúciu. Po optimalizácii zistených nedostatkov ušetríme aj na distribúcii 475 EUR/ročne.

  Na základe mojej pozitívnej skúsenosti by som chcel prostredníctvom RPPK Trnava odporučiť spoluprácu so spoločnosťou Energo audit, s.r.o.

   

  Ing. Peter Duran – predseda
  Poľnohospodárske družstvo Buková

 • V spolupráci so spoločnosťou Energo audit, s.r.o.  sa nám podarilo výrazne znížiť náklady za energie (elektrinu aj plyn), a preto sa chcem podeliť o dobrú skúsenosť a odporučiť túto spoluprácu aj ostatným členom.

  Spoluprácu s Energo auditom sme uzavreli v júli 2017 a následne sme sa zúčastnili elektronickej aukcie, v ktorej nám vysúťažili nové ceny za dodávku elektrickej energie a zemného plynu. Vďaka aukciám v roku 2018 ušetríme na energiách cez 6 000 EUR.

  Od júla sa nám o energie starajú komplexne, nakoľko využívame aj ich službu „energetický manažment“,  prostredníctvom ktorej nám energetik spoločnosti kontroluje každý mesiac fakturované a namerané distribučné položky a hodnoty. Vďaka tejto službe sa zistilo, že na dvoch odberných miestach preplácame distribúciu a po optimalizácii zistených nedostatkov ušetríme na distribúcii elektrickej energie cca 1 700 EUR/ročne.

  Na základe mojej pozitívnej skúsenosti by som chcel prostredníctvom RPPK Trnava odporučiť spoluprácu so spoločnosťou Energo audit, s.r.o.

   

  Ing. Vladimír Pinček – predseda
  Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach

 • Spoluprácu so spoločnosťou Energo audit, s.r.o. môžem ostatným členom a partnerom RPPK Trnava iba odporučiť.

  Energo audit nám pred spoluprácou prostredníctvom svojho analytika a energetika odborne analyzoval naše odberné miesta, aby identifikovali, kde a koľko vieme ročne ušetriť na energiách. Vďaka bezplatnej analýze sme zistili, že nám Energo audit dokáže naše náklady na dodávke, ale aj na distribúcii energií, efektívne optimalizovať.

  Úsporu na dodávke energií nám Energo audit zabezpečil prostredníctvom elektronickej aukcie v balíku s viacerými spoločnosťami, v ktorej vysúťažili nové ceny elektrickej energie a zemného plynu, vďaka čomu naše družstvo ušetrí 5 676 EUR/rok.

  Úsporu na distribúcii elektrickej energie nám Energo audit zabezpečil prostredníctvom služby energetický manažment, ktorú zastrešuje ich energetik. Vďaka tejto službe sme zistili, že na samotnej distribúcii ročne preplácame nie malé financie a po optimalizácii ročne ušetríme 2 173 EUR.

   

  Na základe mojej pozitívnej skúsenosti by som chcela prostredníctvom RPPK Trnava odporučiť spoluprácu so spoločnosťou Energo audit, s.r.o.

   

  Ing. Anna Slobodová – predsedkyňa predstavenstva
  Poľnohospodárske podielnické družstvo Trstín

 • V spolupráci s touto spoločnosťou došlo k optimalizácii mojich distribučných poplatkov, vďaka čomu ušetrím približne 4 000 EUR ročne. Odbornou analýzou zistili, že na našej prevádzke vo Zvolene sme v rokoch 2008-2016 preplatili viac ako 26 000 EUR na distribúcii zbytočne.

  Garantujú mi ďalších 800 EUR ročnú úsporu za samotnú elektrinu a plyn, ak sa zaradím do spoločného nákupu s viacerými členmi zväzu.

  Spoluprácu s touto spoločnosťou môžem ostatným členom naozaj odporučiť, nakoľko sa chlapci ukázali ako ozajstní odborníci.

  Preto by som chcel vyzvať členov prostredníctvom zväzu, aby využili možnosť optimalizovať svoje náklady za energie a usporiť tak nemalé finančné prostriedky.

  Ing. Miroslav Kulhánek
  IW Trend s.r.o.

 • Partnerstvo RPPK Trnava so spoločnosťou Energo audit, s.r.o. hodnotím ako dobrý krok, nakoľko nám dokázali v spoločnom nákupe so 42 firmami prostredníctvom elektronickej aukcie znížiť náklady za elektrickú energiu až o 40,99 %,  vďaka čomu ušetríme 1 817 EUR.

  Energo audit nám vypracoval aj kvalifikovanú analýzu faktúr a zistilo sa, že za roky 2016 a 2017 sme na distribúcii preplatili 2 322 EUR. Preto sme sa rozhodli využiť službu energetického manažmentu, ktorú ponúkajú a energetik spoločnosti práve pracuje na tom, aby sa tieto nežiadúce položky tiež odstránili.

   

  Spoluprácu s touto spoločnosťou môžem ostatným členom naozaj odporučiť, nakoľko sa chlapci ukázali ako ozajstní odborníci.

  Preto by som chcel vyzvať členov prostredníctvom RPPK Trnava, aby využili možnosť optimalizovať svoje náklady za energie a usporiť tak nemalé finančné prostriedky.

   

  Ing. Oliver Šiatkovský
  Poľnohospodárske výrobno obchodné družstvo Madunice

Klienti v jednotlivých kategórach

126
Administ. budovy a obch. prevádzky
51
Hotely, penzióny a reštaurácie
26
Verejný sektor
17
Autosalóny a preprava
102
Pekárne, výroba a stavby
3
Rekreačné strediská
4
Štadióny a športové haly
25
Družstvá a poľnohospodárstvo
36
Ostatné

Vybraní spokojní klienti