loader image

Optimalizácia
distribučnej
zložky

Optimalizácia
distribučnej
zložky

Distribúciu riešime v 3 krokoch

Zabezpečujeme kompletnú analýzu nameraných distribučných hodnôt a účtovaných poplatkov. Na základe analýzy vypracujeme protokol, v ktorom kladieme dôraz na kritické faktory ako sú prirážky zo strany distribúcie alebo platba za predimenzované zmluvné hodnoty na OM.

 

Distribúciu riešime v 3 krokoch

Zabezpečujeme kompletnú analýzu nameraných distribučných hodnôt a účtovaných poplatkov. Na základe analýzy vypracujeme protokol, v ktorom kladieme dôraz na kritické faktory ako sú prirážky zo strany distribúcie alebo platba za predimenzované zmluvné hodnoty na OM.

 
KROK 1

Analýza distribučných
hodnôt

KROK 2

Realizácia nápravných
opatrení

KROK 2

Dohľad nad účtovanými
položkami

KROK 1

Analýza distribučných
hodnôt

KROK 2

Dohľad nad účtovanými
položkami

KROK 2

Realizácia nápravných
opatrení

KROK 1

Analýza distribučných hodnôt

Zabezpečujeme kompletnú analýzu nameraných distribučných hodnôt a účtovaných poplatkov. Na základe analýzy vypracujeme protokol, v ktorom kladieme dôraz na kritické faktory, ako sú prirážky zo strany distribúcie alebo platba za predimenzované zmluvné hodnoty na OM.

Dostanete odpoveď na tieto otázky:

■  Koľko viem ušetriť na distribúcii?
■  Kde viem ušetriť na distribúcii?
■  Čo mi účtuje dodávateľ na OM?
■  Neprečerpám ročné zmluvné množstvo?
KROK 1

Analýza distribučných hodnôt

Zabezpečujeme kompletnú analýzu nameraných distribučných hodnôt a účtovaných poplatkov. Na základe analýzy vypracujeme protokol, v ktorom kladieme dôraz na kritické faktory, ako sú prirážky zo strany distribúcie alebo platba za predimenzované zmluvné hodnoty na OM.

Dostanete odpoveď na tieto otázky:

Koľko viem ušetriť na distribúcii?
Kde viem ušetriť na distribúcii?
Čo mi účtuje dodávateľ na OM?
Neprečerpám ročné zmluvné množstvo?
KROK 1

Analýza distribučných hodnôt

Zabezpečujeme kompletnú analýzu nameraných distribučných hodnôt a účtovaných poplatkov. Na základe analýzy vypracujeme protokol, v ktorom kladieme dôraz na kritické faktory, ako sú prirážky zo strany distribúcie alebo platba za predimenzované zmluvné hodnoty na OM.

Koľko viem ušetriť na distribúcii?
Kde viem ušetriť na distribúcii?
Čo mi účtuje dodávateľ na OM?
Neprečerpám ročné zmluvné množstvo?
KROK 2

Realizácia nápravných opatrení

Po analýze nameraných distribučných hodnôt Vám navrhneme vhodný typ kompenzačného alebo dekompenzačného zariadenia. Naši technici Vám na odbernom mieste namontujú navrhnuté zariadenie a náš revízor Vám naň vypracuje revíznu správu. Ďalšia možná úspora je v platbe za veľkosť ističa. V prípade, že platíte zbytočne veľký istič, dokážeme Vám nastaviť veľkosť ističa vhodného pre vašu prevádzku.

 

 

 

 

Projekt zahŕňa:

■  Obhliadku umiestnenia
■  Návrh
■  Montáž
■  Dokumentáciu k montáži
■  Schémy
■  Záručný list
■  Revíznu správu
KROK 2

Realizácia nápravných opatrení

Po analýze nameraných distribučných hodnôt Vám navrhneme vhodný typ kompenzačného alebo dekompenzačného zariadenia. Naši technici Vám na odbernom mieste namontujú navrhnuté zariadenie a náš revízor Vám naň vypracuje revíznu správu. Ďalšia možná úspora je v platbe za veľkosť ističa. V prípade, že platíte zbytočne veľký istič, dokážeme Vám nastaviť veľkosť ističa vhodného re vašu prevádzku.

 

 

 

Projekt zahŕňa:

■  Obhliadku umiestnenia
■  Návrh
■  Montáž
■  Dokumentáciu k montáži
■  Schémy
■  Záručný list
■  Revíznu správu
KROK 2

Realizácia nápravných opatrení

Po analýze nameraných distribučných hodnôt Vám navrhneme vhodný typ kompenzačného alebo dekompenzačného zariadenia. Naši technici Vám na odbernom mieste namontujú navrhnuté zariadenie a náš revízor Vám naň vypracuje revíznu správu. Ďalšia možná úspora je v platbe za veľkosť ističa. V prípade, že platíte zbytočne veľký istič, dokážeme Vám nastaviť veľkosť ističa vhodného re vašu prevádzku.

 

Projekt zahŕňa:

■  Obhliadku umiestnenia

■  Návrh

■  Montáž

■  Dokumentáciu k montáži

■  Schémy

■  Záručný list

■  Revíznu správu

Prípadová štúdia

Montáž kompenzačného zariadenia:

Hodnota hlavného ističa:      250 A

RK:                                             174 KW

MRK:                                         174KW

Tolerancia tgphi:                     0,346

Najvyšší nameraný výkon:     110,34 KW

Prirážky jalovej dodávky:        1224,81 EUR

Kompenzačné zariadenie:      RC / FBB-P-77,5 kVAr

Ročná úspora:                          1 224,81 EUR

Návratnosť investície:              2,5 roka

Prípadová štúdia

Montáž
kompenzačného
zariadenia

Hodnota hlavného ističa:  250 A
RK:  174 KW
MRK: 174KW
Tolerancia tgphi: 0,346
Najvyšší nameraný výkon: 110,34 KW
Prirážky jalovej dodávky: 1224,81 EUR
Kompenzačné zariadenie: RC / FBB-P-77,5 kVAr
Ročná úspora: 1 224,81 EUR
Návratnosť investície: 2,5 roka
kz
KROK 3

Dohľad nad účtovanými položkami

Zabezpečujeme dohľad nad OM, z ktorého sa včas dozviete o nežiaducich stavoch na Vašom OM. Vďaka tomu môžete hneď reagovať, eliminovať tieto stavy a udržiavať výdavky v optimálnej línii.

Zabezpečujeme dohľad nad OM, z ktorého sa včas dozviete o nežiaducich stavoch na Vašom OM. Vďaka tomu môžete hneď reagovať, eliminovať tieto stavy a udržiavať výdavky v optimálnej línii.

Každý mesiac sa dozviete:

V akej kondícii
je odberné miesto
Či boli účtované
distribučné prirážky
V akom stave
sú sledované kritériá
Odchýlky od ročného
zmluvného množstva
V akej kondícii
je odberné miesto
Či boli účtované
distribučné prirážky
V akom stave
sú sledované kritériá
Odchýlky od ročného
zmluvného množstva
V akej kondícii
je odberné miesto
Či boli účtované
distribučné prirážky
V akom stave
sú sledované kritériá
Odchýlky od ročného
zmluvného množstva

Pozrieme sa, čo navyše platíte vo faktúrach za elektrinu

Pozrieme sa, čo navyše platíte vo faktúrach za elektrinu

+421 911 859 780