loader image

Optimalizácia
distribučnej
zložky

Distribúciu riešime v 3 krokoch

Zabezpečujeme kompletnú analýzu nameraných distribučných hodnôt a účtovaných poplatkov. Na základe analýzy vypracujeme protokol, v ktorom kladieme dôraz na kritické faktory ako sú prirážky zo strany distribúcie alebo platba za predimenzované zmluvné hodnoty na OM.

KROK 1

Analýza distribučných
hodnôt

KROK 2

Realizácia nápravných
opatrení

KROK 2

Dohľad nad účtovanými
položkami

KROK 1

Analýza distribučných hodnôt

Zabezpečujeme kompletnú analýzu nameraných distribučných hodnôt a účtovaných poplatkov. Na základe analýzy vypracujeme protokol, v ktorom kladieme dôraz na kritické faktory, ako sú prirážky zo strany distribúcie alebo platba za predimenzované zmluvné hodnoty na OM.

 

Dostanete odpoveď na tieto otázky:

■  Koľko viem ušetriť na distribúcii?

■  Kde viem ušetriť na distribúcii?

■  Čo mi účtuje dodávateľ na OM?

■  Neprečerpám ročné zmluvné množstvo?

KROK 2

Realizácia nápravných opatrení

Po analýze nameraných distribučných hodnôt Vám navrhneme vhodný typ kompenzačného alebo dekompenzačného zariadenia. Naši technici Vám na odbernom mieste namontujú navrhnuté zariadenie a náš revízor Vám naň vypracuje revíznu správu. Ďalšia možná úspora je v platbe za veľkosť ističa. V prípade, že platíte zbytočne veľký istič, dokážeme Vám nastaviť veľkosť ističa vhodného pre vašu prevádzku.

 

 

Projekt zahŕňa


–   Obhliadku umiestnenia,
–   Návrh,
–   Montáž,
–   Dokumentáciu k montáži,
–   Schémy,
–   Záručný list,
–   Revíznu správu.

Prípadová štúdia

Montáž kompenzačného zariadenia:

Hodnota hlavného ističa:      250 A
RK:                                             174 KW
MRK:                                         174KW
Tolerancia tgphi:                     0,346
Najvyšší nameraný výkon:     110,34 KW
Prirážky jalovej dodávky:        1224,81 EUR
Kompenzačné zariadenie:      RC / FBB-P-77,5 kVAr
Ročná úspora:                          1 224,81 EUR
Návratnosť investície:              2,5 roka

KROK 3

Dohľad nad účtovanými položkami

Zabezpečujeme dohľad nad OM, z ktorého sa včas dozviete o nežiaducich stavoch na Vašom OM. Vďaka tomu môžete hneď reagovať, eliminovať tieto stavy a udržiavať výdavky v optimálnej línii.

Každý mesiac sa dozviete

V akej kondícii
je odberné miesto

Či boli účtované
distribučné prirážky

V akom stave
sú sledované kritériá

Odchýlky od ročného
zmluvného množstva