loader image
Plaťte MENEJ
za energie
Využitím elektronickej aukcie Vám
znížime výdavky za energie o až 10%.
Pozrieme sa čo,
platíte vo FAKTÚRACH
Skontrolujeme, čo Vám účtuje distribúcia
a optimalizujeme Vaše výdavky za energie.
Premeňte Vaše
výdavky na INVESTÍCIU
Vypracujeme Vám LED projekt,
ktorý sa Vám zhodnotí za 3 roky.
Dajte Vášmu
mestu ZELENÚ
Vypracujeme Vám
nízkouhlíkovú stratégiu.
previous arrow
next arrow
Slider
Plaťte
menej za
ENERGIE
Využitím elektronickej aukcie Vám znížime energie o 10%.
Pozrieme sa,
čo máte vo
FAKTÚRACH
Pozrieme sa, čo Vám účtuje distribúcia a optimalizujeme Vaše výdavky.
Premeňte
Vaše náklady
na INVESTÍCIU
Vypracujeme Vám LED projekt, ktorý sa Vám zhodnotí za 3 roky.
Dajte Vášmu
mestu ZELENÚ
Vypracujeme Vám
nízkouhlíkovú stratégiu.
Slider

Znižujeme
spoločnostiam

výdavky za energie

Zníženie cien energií

Vyjednáme Vám lepšie ceny elektriny a plynu v elektronickej aukcii, v ktorej budeme ponúkať spojený objem viacerých spoločností, vďaka čomu získate cenu, akú by ste si sami nevyjednali. Ceny energií stúpajú od roku 2016 a tento trend bude pokračovať. Spolupráca s nami prináša želané úspory a pomáha zmierniť nepriaznivé dopady trendu vývoja cien za energie na ekonomiku Vašej spoločnosti.

Výsledok poslednej aukcie

Spojený odber 23 klientov

Súťažilo 5 dodávateľov

Úspora 16 240,- Eur

Úspora 12%

... VIAC ... VIAC

Optimalizácia distribúcie

Zabezpečujeme kompletnú analýzu nameraných distribučných hodnôt a účtovaných poplatkov. Na základe analýzy vypracujeme protokol, v ktorom kladieme dôraz na kritické faktory ako sú prirážky zo strany distribúcie alebo platba za predimenzované zmluvné hodnoty na OM.

 

 

 

Prípadová štúdia nášho klienta

Nastavenie ističov 820,- Eur

Odstránenie jalového odberu 1 340,- Eur

Odstránenie jalovej dodávky 460,- Eur

Klient ročne zaplatí menej o 2 620,- Eur

... VIAC ... VIAC

Zníženie spotreby

Dokážeme Vám znížiť spotrebu realizáciou projektu výmeny starého osvetlenia za nové LED osvetlenie. Taktiež dokážeme pomôcť s realizáciou individuálneho projektu. Ak chcete zistiť, ktorá investícia má najvyšší optimalizačný charakter pre Váš objekt, vypracujeme Vám energetický audit, ktorý Vám ukáže rentabilitu jednotlivých investícií.

Prípadová štúdia LED

Cena realizácie 23 850,- Eur

Pôvodná spotreba za svietenie 65 152 kWh/rok

Nová spotreba za svietenie 29 650 kWh/rok

Návratnosť investície 2,8 roka

... VIAC ... VIAC

Zníženie
cien energií

Vyjednáme Vám lepšie ceny elektriny a plynu v elektronickej aukcii, v ktorej budeme ponúkať spojený objem viacerých spoločností, vďaka čomu získate cenu, akú by ste si sami nevyjednali. Ceny energií stúpajú od roku 2016 a tento trend bude pokračovať. Spolupráca s nami prináša želané úspory a pomáha zmierniť nepriaznivé dopady trendu vývoja cien za energie na ekonomiku Vašej spoločnosti.

Výsledok
poslednej aukcie

Spojený odber 23 klientov

Súťažilo 5 dodávateľov

Úspora 16.240 Eur

Úspora 12%

... VIAC ... VIAC

Optimalizácia distribúcie

Zabezpečujeme kompletnú analýzu nameraných distribučných hodnôt a účtovaných poplatkov. Na základe analýzy vypracujeme protokol, v ktorom kladieme dôraz na kritické faktory ako sú prirážky zo strany distribúcie alebo platba za predimenzované zmluvné hodnoty na OM.

Prípadová štúdia nášho klienta

Nastavenie ističov 820 Eur

Odstránenie jalového odberu 1.340 Eur

Odstránenie jalovej dodávky 460 Eur

Klient ročne zaplatí menej o 2.620 Eur

... VIAC ... VIAC

Zníženie spotreby

Dokážeme Vám znížiť spotrebu realizáciou projektu výmeny starého osvetlenia za nové LED osvetlenie. Taktiež dokážeme pomôcť s realizáciou individuálneho projektu. Ak chcete zistiť, ktorá investícia má najvyšší optimalizačný charakter pre Váš objekt, vypracujeme Vám energetický audit, ktorý Vám ukáže rentabilitu jednotlivých investícií.

Prípadová štúdia LED projektu

Cena realizácie 23.850 Eur

Pôvodná spotreba za svietenie 65.152 kWh/rok

Nová spotreba za svietenie 29.650 kWh/rok

Návratnosť investície 2,8 roka

... VIAC ... VIAC

Vybrané realizácie u našich klientov

Úspora na elektrine 52%

Úspora na svietení 1590 Eur/rok

Úspora na distribúcii 1224 Eur/rok

Úspora na zemnom plyne 13%

Úspora na svietení 1599 Eur/rok

Úspora na distribúcii 1777 Eur/rok

Úspora na zemnom plyne 64%

Úspora na svietení 1480 Eur/rok

Úspora na distribúcii 3058 Eur/rok

… v roku 2019 sme riešili potreby v energetike pre viac ako 300 našich klientov.

Vybrané realizácie u našich klientov

Úspora na elektrine 52%

Úspora na svietení 1590 Eur/rok

Úspora na distribúcii 1224 Eur/rok

Úspora na plyne 13%

Úspora na svietení 1599 Eur/rok

Úspora na distribúcii 1777 Eur/rok

Úspora na plyne 64%

Úspora na svietení 1480 Eur/rok

Úspora na distribúcii 3058 Eur/rok

… v roku 2019 sme riešili potreby v energetike pre viac ako 300 našich klientov. Radi optimalizujeme aj energie Vašej spoločnosti.

+421 911 859 780