loader image
Plaťte MENEJ
za energie
Využitím elektronickej aukcie Vám
znížime výdavky za energie o až 10%.
Pozrieme sa čo,
platíte vo FAKTÚRACH
Skontrolujeme, čo Vám účtuje distribúcia
a optimalizujeme Vaše výdavky za energie.
Premeňte Vaše
výdavky na INVESTÍCIU
Vypracujeme Vám LED projekt,
ktorý sa Vám zhodnotí za 3 roky.
Dajte Vášmu
mestu ZELENÚ
Vypracujeme Vám
nízkouhlíkovú stratégiu.
previous arrow
next arrow
Slider

Znižujeme
spoločnostiam

výdavky za energie

Zníženie cien energií

Vyjednáme Vám lepšie ceny elektriny a plynu v elektronickej aukcii, v ktorej budeme ponúkať spojený objem viacerých spoločností, vďaka čomu získate cenu, akú by ste si sami nevyjednali. Ceny energií stúpajú od roku 2016 a tento trend bude pokračovať. Spolupráca s nami prináša želané úspory a pomáha zmierniť nepriaznivé dopady trendu vývoja cien za energie na ekonomiku Vašej spoločnosti.

Výsledok poslednej aukcie

Spojený odber 23 klientov

Súťažilo 5 dodávateľov

Úspora 16 240,- Eur

Úspora 12%

... VIAC ... VIAC

Optimalizácia distribúcie

Zabezpečujeme kompletnú analýzu nameraných distribučných hodnôt a účtovaných poplatkov. Na základe analýzy vypracujeme protokol, v ktorom kladieme dôraz na kritické faktory ako sú prirážky zo strany distribúcie alebo platba za predimenzované zmluvné hodnoty na OM.

 

 

 

Prípadová štúdia nášho klienta

Nastavenie ističov 820,- Eur

Odstránenie jalového odberu 1 340,- Eur

Odstránenie jalovej dodávky 460,- Eur

Klient ročne zaplatí menej o 2 620,- Eur

... VIAC ... VIAC

Technologické projekty

Dokážeme Vám navrhnúť a zrealizovať projekt v oblasti tepelného hospodárstva, výstavby fotovoltaickej elektrárne, LED osvetlenia a rôzne iné iné investičné projekty zavádzania a modernizácie techckého vybavenia Vašej spoločnosti. Pridanou hodnotou je, že dokážeme projekt realizovať s prihliadnutím na Vaše finančné možnosti. Bežne projekty realizujeme kombinácii s eurofondami, splátkovým kalendárom, alebo EPC projekt.

... Fotovoltaická elektráreň ... Fotovoltaická elektráreň ... Tepelné hospodárstvo ... Tepelné hospodárstvo ... LED osvetlenie ... LED osvetlenie

Sme silný partner pri riešení potrieb našich klientov

Spoločnosť Energo Audit výužíva zázemie odborníkov, poradcov, partnerov a silných technologických spoločností, vďaka čomu dokáže klientom ponúknuť odborný a profesionálny prístup pri riešení akéjkoľvek potreby.

Člen asociácie poskytovateľov energetických služieb

Sme členom Asociácie energetických služieb, aj vďaka tomu máme za sebou pri každom projekte odborníkov v legislatíve, technológiách, projektovej činnosti a aj procesnej činnosti. APES je záujmovým združením právnických osôb, ktoré vzniklo s cieľom podporovať využívanie Energy Performance Contracting-u v Slovenskej republike v záujme posilnenia racionálneho využívania obmedzených energetických zdrojov.

Služby odborníkov

Pre našu spoločnosť pracuje niekoľko projektantov, audítorov, energetikov, technikov a iných vysoko odborných osôb. Spolupracujeme so spoľahlivými a kometentnými osobami a spoločnosťami, vďaka ktorým doážeme projekt uchopiť komplexne a vyriešiť každý aspekt, či už vo fáze prípravy alebo realizácie.

Partner dodávateľov energií

Pri vyjednávani cien energií pre našich klientov využívame partnerstvo s viac ako desiatimi dodávateľmi energií. Vďaka tomu vieme zabezpečiť pre klienta vyjednávanie naprieč dodávateľským spektrom. Orientujeme sa v aktuálnych produktových možnostiach rôznych dodávateľov a vieme riešiť aj individuálne potreby pri odbere energií.

Spolupráca s univerzitami

Pri tvorbe štúdií, projektov a strategických materiálov spolupracujeme aj s viacerými osobami z akademickej pôdy. V rámci svojej odbornej činnosti dokážeme v spolupráci s nimi vyhotoviť rôzne analýzi, výpočty a návrhy riešení.

NOVÁ SLUŽBA

Zistite, čo platíte vo faktúrach za elektrinu zbytočne

Prejsť na endia.sk Prejsť na endia.sk

Vážený obchodný partner, naša spoločnosť Energo audit s.r.o. zmenila s účinnosťou od 24. januára 2024 svoje obchodné meno na ENERGO, s.r.o.

Sídlo našej spoločnosti ako aj identifikačné údaje ostali nezmenené. Nezmenené ostali aj naše telefónne čísla. E-mailové kontakty našich zamestnancov zmenili doménu na @energo.sk ale rovnako ich stále zastihnete aj starých emailových adresách z ktorých im budú Vaše správy preposlané. Sú tak aj naďalej pripravení reagovať na Vaše otázky a požiadavky.

Zmena obchodného názvu nemá žiadny vplyv na právne povinnosti vyplývajúce zo zmnulvného vzťahu. Zároveň Vás žiadame o vykonanie zmeny nášho obchodného mena vo Vašich systémoch a v databázach obchodných partnerov. Taktiež všetkú obchodnú korešpondenciu adresujte na naše nové obchodné meno.

Tešíme sa na ďalšiu vzájomnú obchodnú spoluprácu.

ENERGO, s.r.o. | Levická 7D, Nitra 949 01 | IČO: 50341120 | DIČ: 2120290579 | Tel.: +421 911 859 780 | E-mail: info@energo.sk