loader image

Tepelné
hospodárstvo

Teplo je strategická investícia

Optimalizácia a inovácia tepelného hospodárstva patrí k strategickým investičným rozhodnutiam v spoločnosti. Dokážeme Vám ponúknuť také riešenie, ktoré nielen zohľadní Vaše ekonomické možnosti, ale umožní zaviesť nové technológie v tejto oblasti. Vieme, že takéto riešenia musia v spoločnosti fungovať a a prispôsobovať sa najbližších 20 rokov.

Výkon a bezpečnosť na prvom mieste

Naše kotolne tvorí kaskáda plynových kotlov, čo umožňuje optimálnu reguláciu výkonu a zálohu v prípade odstávky jedného kotla. Bezpečnosť prevádzky  kotolní je zaručená vďaka účinnému systému detekcie odhaľujúcemu únik horľavých a dusivých plynov. Systém merania a regulácie zároveň zabezpečí účinné bezpečnostné opatrenia proti vzniku škôd na majetku.

Centrálny dispečing zdrojov tepla

Po inštalácii a uvedení technológií do prevádzky zabezpečujeme prostredníctvom internetového pripojenia ich nepretržitý on-line monitoring. Tento dispečerský informačný systém zabezpečuje, že na šiestich dispečerských pracoviskách rozmiestnených po celom Slovensku majú naši dispečeri vždy aktuálne informácie o prevádzkovom stave kotolne. Tento informačný systém môžu využívať aj naši zákazníci, kde nájdu vždy aktuálne aj historické informácie o prevádzke zdroja tepla.

Zabezpečíme pre Vás

kompletnú dodávku efektívnych tepelných a regulačných zariadení, vrátane súvisiacich opatrení nevyžadujúcich žiadne finančné prostriedky z Vášho rozpočtu

Zvýšenie tepelného komfortu budovy vyregulovaním a termostatizáciou

Zníženie nákladov na prípravu TÚV

Rovnomerné platby počas celého roka

Okamžitý prehľad o spotrebe tepla cez centrálny on-line dispečing

Po uplynutí doby projektu zníženie ročných nákladov na vykurovanie o splátku technológie, čo je cca 20%

Proces realizácie projektu

Krok 1

V prvom kole vykonáme vyhodnotenie jestvujúceho stavu budov, ktorého výsledkom je návrh komplexného riešenia. Cieľom je, aby v rámci analyzovanej budovy došlo k výraznejúspore nielen v budúcej výrobe tepla, ale aj v jej spotrebe. Návrh takéhoto riešenia je vytvorený na základe získaných informácií o konštrukcii budovy, spotrebe tepla, teplej vody, stave rozvodov médií a používaných režimoch.

Krok 2

Po schválení riešenia nasleduje projektová a inžinierska činnosť, samotná technická príprava projektu a ostatné kroky spojené so získaním požadovaných druhov povolení podľa platnej legislatívy.

Krok 3

Celý proces je zavŕšený odbornou montážou nového zdroja vykurovania. Po ukončení montáže sa vykonajú predpísané odborné skúšky a revízie, aby bola technológia pripravená na bezpečnú prevádzku a komfortnú dodávku tepla.

Výhody našich kotolní

Maximálne využitie energie vďaka inovatívnym technológiám

Jednoduchá inštalácia a napojenie na existujúci systém vykurovania

Istota kvality svetovo renomovaných technologických značiek

Hygienická a efektívna výroba a dodávka teplej vody

Automatická prevádzka s minimálnymi požiadavkami na obsluhu

Nepretržitý monitoring a správa cez centrálny dispečing na diaľku

Zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie a prípravu teplej vody

Ochrana životného prostredia prostredníctvom zníženia emisií CO2