loader image

Adiabatické
chladenie

Úspora elektrickej energie na chladenie

20

Zabezpečujeme montáž na Slovensku pomerne novej, ale v Európe a USA využívanej technológie. Adiabatický odparovací chladiaci panel je efektívny predchladiaci systém pre priemyselné chladiace jednotky. Výrazne znižuje spotrebu energie a zlepšuje výmenu tepla v chladičoch, vzduchom chladených kondenzátoroch a výmenníkoch tepla. Adiabatické odparovacie panely SMART COOLING dosiahli najvyššie hodnotenie v energetickej účinnosti a dokážu znížiť spotrebu energií na chladenie až o 20% a viac.

Ako to funguje

Adiabatické odparovacie chladiace panely Blue Energy „Smart CoolingTM“ sú nainštalované pred kondenzátorom klimatizácie a chladiaceho zariadenia. Teplota vzduchu prúdiaceho panelom je znížená, pretože teplý vzduch je pred tým, než sa dostane do klimatizačného a chladiaceho zariadenia, chladený vodnou hmlou (je použitá špeciálna technológia tekutého spreja Smart Release Technology, ktorá umožňuje rozprašovať vodu vo veľmi malých kvapôčkach). Pri kontakte s teplým zduchom sa časť vody odparí. Výsledkom je výmena energie a zníženie teploty. Tak sa teplota vzduchu prúdiaceho do chladiacej a klimatizačnej jednotky výrazne zníži (priemerne o 10 – 20°C), čím sa na dosiahnutie požadovanej teploty spotrebuje oveľa menej energie. Spotreba energie sa zníži a životnosť klimatizácie a chladiacej jednotky sa predĺži. Na ďalšie zníženie teploty vzduchu prúdiaceho do chladiacej a klimatizačnej jednotky sú použité špeciálne membrány, ktoré odrážajú slnečné lúče. Týmto spôsobom je chránený aj kondenzátor.

Prípadové štúdie

Philip Morris International
IKEA
Schneider Electric
FIAT
Madrid airport
Ice area Riga
Premier Palace 5* Hotel
SEB Banka
 • Philip Morris International

  Zníženie spotreby elektriny 37%
  Chladiaci výkon sa zvýšil o 35%

 • IKEA

  Zníženie spotreby elektriny 23%
  Chladiaci výkon sa zvýšil o 21%

 • Schneider Electric

  Zníženie spotreby elektriny 31%
  Chladiaci výkon sa zvýšil o 29%

 • FIAT

  Zníženie spotreby elektriny 23%
  Chladiaci výkon sa zvýšil o 21%

 • Madrid airport

  Zníženie spotreby elektriny 21%
  Chladiaci výkon sa zvýšil o 22%

 • Ice area Riga

  Zníženie spotreby elektriny 24%
  Chladiaci výkon sa zvýšil o 21%

 • Premier Palace 5* Hotel

  Zníženie spotreby elektriny 31%
  Chladiaci výkon sa zvýšil o 29%

 • SEB Banka

  Zníženie spotreby elektriny 23%
  Chladiaci výkon sa zvýšil o 25%